Έργα προστασίας  από τις κακουχίες του χειμώνα και θωράκισης στο ιστορικό γεφύρι του Παπαστάθη ,υλοποιεί αυτό το διάστημα η Περιφέρεια Ηπείρου,μετά από διάγνωση της Εφορείας των…
Νεότερων Μνημείων .Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμό  στη Κοίτη του Αράχθου,διαπλάτυνση καθώς και αναχώματα προστασίας της ιστορικής γέφυρας. Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!