Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων.για την Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία
Θέατρα της Ηπείρου η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τόνισε: “Όπως ξέρετε πολύ καλά, η συζήτηση για την Πολιτιστική Διαδρομή είχε
ξεκινήσει το 2013 με τον Πρόεδρο του Διαζώματος κ. Μπένο, τον κ.
Περιφερειάρχη και το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο τότε εκπροσωπούσα
εγώ ως Γενική Γραμματέας. Νομίζω ότι η…
σύλληψη καταρχήν είναι εξαιρετικά
σημαντική και θετική. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργεί σαφείς
αναπτυξιακές προοπτικές. Μας ενδιαφέρει προφανώς η συντήρηση,
αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πολιτιστική
κληρονομιά όμως, αν δεν ενταχθεί σε ένα ευρύτερο δίκτυο κοινωνικοποίησής
της, να πάρουν ζωή τα μνημεία, δεν μπορεί να έχει την αναπτυξιακή
διάσταση, την οποία στην πραγματικότητα ενέχει. Επομένως, με την
Πολιτιστική Διαδρομή της Ηπείρου δημιουργούνται αυτές οι προοπτικές.
Νομίζω ότι ο Γενικός Γραμματέας και εγώ  διαπιστώσαμε ότι το πρόγραμμα
προχωρεί πάρα πολύ καλά και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες. Και
όπως έχω πει και με άλλες ευκαιρίες και σε άλλες περιφέρειες, μπορεί το
μοντέλο της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου να αποτελέσει ένα πρότυπο
και για τις άλλες Περιφέρειες”.Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!