Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κυκλοφοριακών & Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου, αρ. 3), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Επί της με αριθ. Πρωτ. 10578/8-8-2019 αίτηση του Π.Σ. επί χορήγησης άδεια για τοποθέτησης αντανακλαστικών προειδοποιητικών φώτων έμπροσθεν του καταστήματος του στη θέση Πυρί-Νέα Σελεύκεια.
Επί της με αριθ. Πρωτ. 11047/22-8-2019 αίτηση του Τ.Σ. επί χορήγησης θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της επιχείρησης του στην Ηγουμενίτσα.
Επί του εγγράφου με αριθ. πρωτ. ΔΥ/29-08-19 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης για την με αριθ. Πρωτ. 10660/9-8-2019 αίτηση της Β.Κ. επί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στο δρόμο μπροστά στην ιδιοκτησία της στα Σύβοτα.
Επί του με αριθ. πρωτ. 2132.27-4/5149/2019/23.10.2019 εγγράφου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας σχετικά με την εύρυθμη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας
Επί της με αριθ. Πρωτ. 14594/21-10-2019 αίτηση των Γ.Θ & Γ.Μ. επί παραχώρησης άδειας εισόδου-εξόδου σε ιδιόκτητο υπόγειο γκαράζ στην οδό 49 Μαρτύρων 23.
Επί της με αριθ. Πρωτ. 14919/29-10-2019 αίτηση του Α.Φ. επί παραχώρησης άδειας εισόδου-εξόδου σε ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης επί των οδών Πάργας 8 & Ρόδου.
Επί της με αριθ. Πρωτ. 16841/3-12-2019 αίτηση της Β.Ε. επί αποδέσμευσης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Ηγουμενίτσα.
Επί της με αριθ. Πρωτ. 235/9-1-2020 αίτηση του Δ.Ε. επί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Π. Αθηναγόρα 28.
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!