Ζητείται βοηθός λογιστή (πλήρη ή μερική απασχόληση).
Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή …
λογιστικής
κατεύθυνσης.
 Πολύ καλή γνώση Εργατικής & Ασφαλιστικής νομοθεσίας.
 Εμπειρία στην έκδοση μισθοδοσίας
 Άριστη γνώση του ΠΣ Εργάνη.
 Δυνατότητα τήρησης απλογραφικών βιβλίων.
 Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων σε αντίστοιχες θέσεις.
 Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ καθώς και των προγραμμάτων της εταιρίας
Epsilon.
 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 Πρωτοβουλία και υπευθυνότητα.
 Προγραμματισμός και οργάνωση.
 Ομαδικό πνεύμα.
Παροχές:
 Μόνιμη απασχόληση.
 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
 Σημαντικές δυνατότητες εξέλιξης.
 Συνεχείς εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις.
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά την αποστολή βιογραφικών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!