Στην έγκριση των εργασιών για τη μέριμνα, τη διαμόρφωση, τον ευπρεπισμό και τον καθαρισμό αρχαιολογικών χώρων προχώρησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στη μέριμνα, στον ευπρεπισμό και καθαρισμό αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πρέβεζας. Συγκεκριμένα θα..
πραγματοποιηθούν :
• Καθαρισμοί – ευπρεπισμοί- διαμορφώσεις αρχαιολογικών χώρων Νικόπολης, Κασσώπης, Νεκρομαντείου – Εφύρας και Ορράου
• Αντικατάσταση πινακίδων σήμανσης των αρχαιολογικών χώρων Νικόπολης, Κασσώπης, Νεκρομαντείου – Εφύρας, καθώς και του αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης
• Αντικατάσταση τμημάτων κατεστραμμένων περιφράξεων και
• Προμήθειες υλικών για την πραγματοποίηση εργασιών καθαρισμού και ευπρεπισμού αρχαιολογικών χώρων (αναλώσιμα, παρελκόμενα μηχανημάτων κ.ά.)
Επίσης η Εφορεία Αρχαιοτήτων ενέκρινε δαπάνη για αρχαιολογική έρευνα-ανασκαφικές εργασίες σε οικόπεδα ιδιωτών που έχουν δεσμευτεί για αρχαιολογικούς σκοπούς εντός της Π.Ε Πρέβεζας και περιλαμβάνουν ανασκαφικές εργασίες και παρεμβάσεις αποψίλωσης και καθαρισμού καθώς και τη συντήρηση ακίνητων και κινητών ευρημάτων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!