Το «πράσινο» φως για την υλοποίησή τους πήραν από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή τη; Περιφέρειας, τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης των έργων «Διαδημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμων Δωδώνης και Σελλών», προϋπολογισμού 2.098.295 ευρώ με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου και «Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 1.088.006 ευρώ με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ιωαννιτών.Το δεύτερο έργο αφορά στα «Μπεζεστένια», την ιστορική περιοχή της πόλης κάτω και γύρω από την οδό Ανεξαρτησίας. Προβλέπεται, η ανακατασκευή των οδών από την Καλλάρη ως και τον Αγ. Νικόλαο, η οποία μαζί με πεζοδρομήσεις που προβλέπονται κι από την κυκλοφοριακή μελέτη θα αναβαθμίσει συνολικά την περιοχή, η οποία αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών αλλά και αναπτυξιακό πόλο κυρίως για την εστίαση και την ψυχαγωγία.Ειδικότερα, οι εργασίες ανάπλασης περιλαμβάνουν: καθαιρέσεις υφιστάμενων πεζοδρομίων, επιστρώσεις οδών και κοινόχρηστων χώρων, συμπλήρωση του
δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων, εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή δικτύου υποδομής οπτικών ινών, εργασίες πρασίνου, τοποθέτηση εξοπλισμού. Επίσης προβλέπεται η υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου χαμηλής τάσης στην περιοχή.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!