Γνωστοποιείται στο κοινό ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής :
 1) Την Παρασκευή 29-05-2020: 
Α) Από ώρα 09:00 πμ έως 11:30 πμ στις παρακάτω περιοχές :
Παρακάλαμος πέριξ SUPER MARKET Μάρος.
Β) Από ώρα 12:00 μμ έως 15:00 μμ στις παρακάτω περιοχές : Μαυρόπουλο.
 Γ) Από ώρα 08:30 πμ έως 11:30 πμ στις παρακάτω περιοχές : Πλατάνια Τσερίτσανων, Λίππα, Κάτω Λίππα, Ασπροχώρι και οικισμός Ανάληψης.
Δ) Από ώρα 08:30 πμ έως 09:30 πμ στις παρακάτω περιοχές : Περίβλεπτος και πέριξ επιχειρήσεων μαρμαράδικο Αφών Γραβάνη και πτηνοτροφείο Σταμάτη – Μάτσου.
Ε) Από ώρα 10:00 πμ έως 13:00 μμ στις παρακάτω περιοχές : Πετσάλι, Λιγοψά, Γαβρισιοί, Βλαχάτανο, Χρυσόραχη, αντλιοστάσια Πετσαλίου, πτηνοτροφείο Γκουγιάνου.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης των διακοπών που αναφέρονται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ ΑΕ, θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων. Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών μας για τις παραπάνω αναπόφευκτες διακοπές.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!