Προ των ευθυνών του έθεσε ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΕΙ, σχετικά με το θέμα των 150 εργαζομένων της επιχείρησης και της νομιμότητας των συμβάσεών τους.Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΕΙ, υφίσταται νομίμως, τόνισε ο Δήμαρχος και είναι το μόνο αρμόδιο για να επιλύσει το πρόβλημα. Να ελέγξει δηλαδή τις συμβάσεις, να τις εγκρίνει, να τις αποστείλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας και τον ΑΣΕΠ ώστε στην συνέχεια να δημοσιευθεί η απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.«Κατά την άποψη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου δεν υφίστανται συμβάσεις αορίστου χρόνου. Αυτή που υπεδείχθη είναι η μόνη, νόμιμη πράξη, που μπορεί να κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΕΙ και οφείλει να το πράξει ώστε να λύσει το πρόβλημα. Κατέστησα σαφές ότι πρέπει να κάνουν αυτές τις απαραίτητες ενέργειες»,υπογράμμισε στις δηλώσεις του, αμέσως μετά την συνάντηση ο κ. Φίλιος.Να σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΕΙ υφίσταται νομίμως και μπορεί νόμιμα να λειτουργεί ωσότου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει την διάλυση της επιχείρησης και την μετατροπή της σε Νομικό Πρόσωπο, με βάση τις αρχές του Καλλικράτη.Εκτίμηση της Δημοτικής Αρχής, είναι ότι λύση μπορεί να δοθεί μόνο πολιτικά. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμαρχος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και με δημάρχους άλλων δήμων της χώρας που αντιμετωπίζουν ανάλογο πρόβλημα. Να σημειωθεί ότι σχετικό έγγραφο εστάλη και σήμερα στο Υπουργείο.«Δεσμεύτηκα στην συνάντηση που είχε γίνει με την επιτροπή των εργαζομένων ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κάνω ότι είναι δυνατό. Το κλείσιμο του δημαρχείου όμως δεν βοηθά για την λύση του προβλήματος. Η ενέργεια της κατάληψης είναι ατελέσφορη», υπογράμμισε ο κ. Φίλιος.Τέλος ο Δήμαρχος έκανε γνωστό πως στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής είναι να προχωρήσει σε έλεγχο νομιμότητας πράξεων της ΑΔΕΙ και οικονομικό έλεγχο όλης της επιχείρησης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!