Με δεδομένο το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει απελευθερωθεί ο χώρος παρέμβασης από προηγούμενη εργολαβία που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έναρξη κατασκευής του έργου και να μην έχει εκτελεστεί καμία εργασία, ο Δήμος Ηγουμενίτσας αποφάσισε την οριστική διακοπή των εργασιών του …
έργου «Διαμόρφωση χώρου και δρόμου υπαίθριου θεάτρου Ηγουμενίτσας» του Δήμου Ηγουμενίτσας με ανάδοχο την εταιρία ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε..
Η κατασκευή του υπαίθριου θεάτρου στη θέση Τσιπουρίκι στην Ηγουμενίτσα, έχει περάσει από χίλια κύματα, ενώ θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί εδώ και περίπου μία δεκαετία.
Με την απόφαση του Δήμου Ηγουμενίτσας, είναι πλέον άγνωστη η τύχη του, καθώς και η ημερομηνία ολοκλήρωσής του.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!