Την αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου Πρέβεζας με φορέα Διαχείρισης
το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δρομολογούν Δήμος Πρέβεζας και Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο. Γι΄αυτόν το λόγο εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιείας
και Θάλασσα 2014-2020” με φορέα Διαχείρισης το… Δημοτικό Λμενικό Ταμείο. Η μελέτη έχει ήδη εκπονηθεί από τις Τεχνικές
Υπηρεσίες του Δήμου και στόχος είναι να καλυφθούν κενά και ελλείψεις
αλλά και να αναβαθμιστούν οι υποδομές του αλιευτικού καταφυγίου
Πρέβεζας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!