Πτυχιούχος ΑΕΙ τμήματος:
Μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών & πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών.
Πληροφορικής.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
-Άριστες γνώσεις…
τεχνικών θεμάτων.
-Επισκευή υπολογιστών, laptop, Serves, αναβάθμιση, ghost, εγκατάσταση windows και windows server.
Άριστη γνώση δικτυακών θεμάτων (δομημένη καλωδίωση, switches,
routers κ.λ.π).
-Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού SQL SERVER
– Domain server administration (policies) & exchange server
administration.
-Άριστες γνώσεις πάνω στο security Network security (firewalls)
Dlp Endpoint security
– Γνώσεις μηχανογραφημένης λογιστικής ( προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση) .
– Επιθυμητή ηλικία μέχρι 35 ετών.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
– Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα των προσόντων.
 -Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
– Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Θα υπάρξει εμπιστευτικότητα ως προς της πληροφορίες που θα
αποσταλούν και όλες οι επαφές θα γίνουν με εχεμύθεια.
Αποστολή Βιογραφικών e- mail: [email protected]
Πληροφορίες 2651057507

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!