➡Από την ACta – Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειο Παν/μιο και το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
➡Δωρεάν επιπλέον η πιστοποίηση Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων – CAT από την ACta
➡Διάρκεια: 100 ώρες

➡Με το σεμινάριο μπορείς να πιστοποιηθείς από τον ΕΟΠΠΕΠ και να διδάξεις σε ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ 2 (ΚΕΚ) και γενικά σε σεμινάρια ενηλίκων στην ειδικότητα σου
Περισσότερα: κλικ εδώ 


Future Voice 
Ιωάννινα

Τ. 2651020777Ναπολέων Ζέρβα 42Β

Άρτα
Τ. 2681 4000 37
Περιφερειακή Οδός Άρτας (δίπλα στην εφορία)

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!