Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΕΝΩΣΗ αγροτών”, κάνει γνωστό ότι μετά
από ανακατανομή αξιωμάτων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , προέκυψε η νέα
σύνθεση αυτού και έχει ως ακολούθως :

 Πρόεδρος κ. Λιούρης Θεοχάρης 
Αντιπρόεδρος κ. Κατσανάκης Αθανάσιος 
Γραμματέας κ. Νούσιας Ιωάννης 
Ταμίας κ. Περιστέρης Αναστάσιος 
Μέλος κ. Μπαλτογιάννης Χριστόδουλος 
Μέλος κ. Καραμπίνας Νικόλαος 
Μέλος κ. Τζιάλλας Γεώργιος

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!