Το χρονοδιάγραμμα της 5ης συνολικά παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: “Κατασκευή έργων ύδρευσης Νομών Πρέβεζας, Άρτας, Λευκάδας- Προμελέτες και οριστικές μελέτες Υδραυλικών και λοιπών έργων , υποστηρικτικών μελετών και τεύχη δημοπράτησης” καθόρισε η αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών.Να θυμίσουμε ότι η σύμβαση της μελέτης του μεγάλου αυτού έργου προϋπολογισμού 1.085.189 ευρώ υπεγράφη τον Απρίλιο του 2014 και μέχρι σήμερα είχαν δοθεί τέσσερις παρατάσεις σχετικά με την ολοκλήρωσή της η …
τελευταία εκ των οποίων έληξε στο τέλος του 2019. Η νέα προθεσμία που ζήτησε ο ανάδοχος έχει ημερομηνία περαίωσης της μελέτης την 30-6-2020. Να θυμίσουμε ότι το έργο αφορά το σύνολο των υδραυλικών έργων ύδρευσης στους Νομούς Πρέβεζας, Άρτας, Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας, με την ανακατασκευή του υφιστάμενου έργου υδρομάστευσης των πηγών Αγίου Γεωργίου και του υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου (που θα αντικαταστήσει τους υφιστάμενους δύο αγωγούς μεταφοράς νερού Πρέβεζας και Λευκάδας) το οποίο μεταφέρει νερό από τις πηγές σε οικισμούς των Νομών Πρέβεζας, Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, καθώς και σε έργα βελτίωσης των υφιστάμενων αντλιοστασίων και δεξαμενών του δικτύου μεταφοράς νερού από τις πηγές στους προς ύδρευση οικισμούς.Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!