Ολοκληρώνονται οι εργασίες εγκατάστασης και λειτουργίας των κινητών δεξαμενών καυσίμων στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, με την πολυεθνική εταιρεία Gissco A.E. να αναλαμβάνει τον ανεφοδιασμό με καύσιμα των αεροσκαφών στο «Βασιλεύς Πύρρος». Πρόκειται για μια εταιρία αποθήκευσης υγρών καυσίμων και τροφοδότησης αεροσκαφών με καύσιμα, η οποία ιδρύθηκε των Απρίλιο του 2004. Μέτοχοι της εταιρίας σε…
ισόποση βάση είναι η BP Ελληνική και η Shell-Motor Oil Aviation. Οι υπηρεσίας που παρέχει η συγκεκριμένη εταιρεία καλύπτουν το φάσμα της παραλαβής, αποθήκευσης, διαχείρισης και ανεφοδιασμού με αεροπορικά καύσιμα των αεροπορικών εταιριών, σε ένα ευρύ δίκτυο αποτελούμενο από 20 περιφερειακά αεροδρόμια, στην Ελλάδα. Περισσότερες από 60.000 πτήσεις ετησίως εξυπηρετούνται από την Gissco για να φθάσουν στους προορισμούς τους παγκοσμίως, ενώ πάνω από 500 αεροπορικές εταιρίες απολαμβάνουν το ευρύ Δίκτυο, την επιμονή στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων, την τήρηση των πλέον αυστηρών διεθνών standards λειτουργίας & ασφάλειας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!