Την ένταξη του έργου “Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του σταδίου
Αθανασία Τσουμελέκα του Δήμου Πρέβεζας” προϋπολογισμού 599.857,77 € στο
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» υπέγραψε η αρμόδια Γραμματέας του Υπουργείου
Εσωτερικών. Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού
χλοοτάπητα του σταδίου προϋπολογισμού 153.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το …Δήμο
Πρέβεζας καθώς επίσης και το υποέργο «Επισκευή, συντήρηση κι εξοπλισμός
αίθουσας Κωνσταντίνος Σαγανάς στο στάδιο του Δήμου Πρέβεζας»
προϋπολογισμού 446.857,77 € . Πρόκειται για ένα έργο που θα υλοποιηθεί
από τον Δήμο και αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις εγκαταστάσεις
του Σταδίου καλύπτοντας ένα πάγιο αίτημα των αθλητικών και όχι μόνο
φορέων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!