“Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα γίνει διακοπή λειτουργίας της δεξαμενής και
δικτύου Μπάφρας για εργασίες από ώρα 10.00 π.μ έως 12.00 μ.μ. και θα γίνει διακοπή
υδροδότησης του οικισμού Μπάφρας και επιχειρήσεων στον κάμπο και στην ΕΟ
Ιωαννίνων- Αθηνών στα …
όρια της Μπάφρας που υδροδοτούνται από τη δεξαμενή του
οικισμού.
Η αποκατάσταση της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά το πέρας των
εργασιών, η υδροδότηση των κατοίκων σταδιακά μέχρι να πληρωθούν τα εσωτερικά
δίκτυα.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!