Νέα θέση συμβούλου Αναπτυξιακών Προγραμμάτων επιθυμεί να προσλάβει άμεσα η εταιρεία ΚΙΤΣΟΤΟΛΗ Χ. – ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε., δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων, για full-time απασχόληση.

 Απαραίτητα προσόντα 
Πτυχίο …
ΑΕΙ (μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός) οικονομικής κατεύθυνσης
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνων στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών ή σε λογιστικές υπηρεσίες
Πολύ καλή γνώση χειρισμού ΠΣΚΕ και Microsoft Office (Word, Excel κ.λπ.)
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου και στενά χρονικά περιθώρια
 Ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνιακές δεξιότητες
 Η εταιρία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και bonus επίτευξης στόχων
Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο  [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!