Στο πλαίσιο της συνδρομής της Περιφέρειας προς άλλους φορείς της Ηπείρου, η Οικονομική Επιτροπή έλαβε σήμερα τις εξής αποφάσεις:
Α. Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας:
Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος (Περικλής Ζώτος) για το έργο: «Επισκευή, συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας», προϋπολογισμού 59.000,00 €.
Β΄Επιμελητήριο Άρτας
Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος (Ευθύμιος Βάρφης) για….
το έργο «Εργασίες ανακαίνισης στο επιμελητηριακό κτίριο Άρτας», προϋπολογισμού € 35.000.
Γ΄ ΕΚΑΒ Ιωαννίνων
Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος (Α &Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.) για το έργο «Εργασίες επισκευής στο τηλεφωνικό κέντρο και σε βοηθητικούς χώρους του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 22.630 €.
Δ΄ ΠΕΑΚ Ιωαννίνων (Κολυμβητήριο Ιωαννίνων)
Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος (POOL SPORT E.E.) για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών βατήρων εκκίνησης κολύμβησης» στο Κολυμβητήριο Ιωαννίνων (ΠΕΑΚΙ) προϋπολογισμού € 74.400.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!