Επιτέλους Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός με την κλασική μορφή τέλος!ΣΕΠ με τη μορφή των “ζωντανών”βιβλίων, όπως σε όλα τα σύγχρονα κράτη, πλήρως επικαιροποιημένα, φιλικά στο μαθητή, με QR codes, 150 ζωντανές συνεντεύξεις,αλλά και on line συνδέσεις για άμεση επικαιροποίηση εξελίξεων στα κινητά των μαθητών !Περιλαμβάνει όλες τις …
ελευταίες πληροφορίες για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, το Εμπορικό ναυτικό ,τις στρατιωτικές σχολές , την αστυνομία και την πυροσβεστική καθώς και ό,τι αφορά στα πανεπιστήμια της Κύπρου!Τα ΔΩΔΩΝΑΙΑ ετοιμάζουν και άλλες καινοτομίες λίαν συντόμως!

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!