Την παρέμβαση της Περιφέρειας ζητούν επιστήμονες


Το πρώτο χωριό στο Ζαγόρι, το 1834 –ήτοι προ… 180 ετών- ήταν οι Νεγάδες!Το 1893 –μετά 59 έτη- «κατήντησε το έσχατον», γιατί οι περισσότεροι απ’ τους κατοίκους έφυγαν «σε ξένα μέρη» και εγκατέλειψαν το χωριό «ανεπιστρεπτεί», λόγω «της επαράτου ληστείας». Το ίδιο έτος ο αριθμός των οικογενειών ανέρχονταν σε 80…

Περιγραφή του 1893
Ας δούμε, όμως, πώς ακριβώς περιγράφει το χωριό Νεγάδες η εβδομαδιαία εφημερίδα «Φωνή της Ηπείρου» (εκδίδονταν κάθε Παρασκευή στην Αθήνα), στο υπ’ αριθ. 48 φύλλο, της 13 Αυγούστου 1893. Γράφει λοιπόν:«ΕΚ ΝΕΓΑΔΩΝ
Νεγάδες καταστρεφόμεναι. – Πεντήκοντα οικίαι έρημοι. – Ο κ. Α. Κύρκος ευεργετών την κοινότητα.
Το χωρίον τούτο προ πεντήκοντα εννέα ετών ον το πρώτον του Ζαγορίου, ήδη κατήντησε το έσχατον διότι οι πλείστοι των κατοίκων αυτού αποχωρήσαντες εις ξένα μέρη ένεκα της επαράτου ληστείας εγκατέλιπον αυτό ανεπιστρεπτεί. Υπέρ τας πεντήκοντα μεγάλας οικίας ηρίθμησα κατεστραμμένας, την αρχαίαν εύκλειαν δύναταί τις να ίδη εν τω μεγαλοπρεπεί ναώ του αγίου Γεωργίου και τω
εξαγώνω κωδωνοστασίω εν ω εκρεμές ωρολόγιον ήρτηται. Σήμερον αριθμεί εν όλω 80 οικογενείας, και ως μ’ εβεβαίωσαν θα ήτο παντελώς κατεστραμμένον ειμή η αοίδιμος Αγγελική Τσιολάκη, επροίκιζεν αυτό διά τινος εν Βλαχία κτήματος αυτής αφιερώσασα όλον αυτού το εισόδημα εις τε τας δύο εκκλησίας του χωρίου και την σχολήν, εις ανακούφισην των ενδεών, εις υπανδρείαν πτωχών κορασίων και επισκευήν δρόμων κοινών, βρύσεως και λοιπών αγαθοεργών πράξεων. Το κτήμα τούτο διοικούσι πέντε επίτροποι εκ των οποίων επιζώσι μόνον οι δύο ο κ. Κωνστ. Κούρτης, διαμένων εν Καρδίτση της Θεσσαλίας, και έχων άχρι χθες αντιπρόσωπόν του εν Νεγάδαις τον κ. Χριστόδουλον Πριμικήρην, και ο εν Ρωμουνία διαμένων Χριστόδουλος Βόλγας…».

Απομονωμένο σήμερα
Το 2014 –ήτοι μετά 121 χρόνια- ο αριθμός των μονίμων οικογενειών –τη χειμερινή περίοδο- μετράται στα δάκτυλα… τραυματίου χειρός!Τη θερινή περίοδο, ο αριθμός των κατοίκων αυξάνεται με… γεωμετρική πρόοδο…Όμως, το ωραιότατο αυτό θέρετρο της περιοχής Ζαγορίου, είναι απομονωμένο! «Ο δρόμος είναι ακατάλληλος για τουριστικά λεωφορεία», λένε οι τουριστικοί πράκτορες. Το δρομολόγιο του ΚΤΕΛ έχει από χρόνια διακοπεί! Υπάρχει, άραγε, χωριό με τέτοιο οδικό δίκτυο;Το μεγαλοπρεπές εξάγωνο κωδωνοστάσιο της περίφημης τρισυπόστατης εκκλησίας κινδυνεύει να καταρρεύσει, διαπίστωσε ειδικός, έμπειρος τεχνικός επιστήμων, που επισκέφθηκε το χωριό.Εξάλλου, οι περίφημες αγιογραφίες του Ναού Αγίου Γεωργίου –ιστορικού Μνημείου της περιοχής Ζαγορίου- υπέστησαν επικίνδυνες αλλοιώσεις, διαπίστωσαν ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι διατύπωσαν αρμοδίως τις εκτιμήσεις τους.

Να σωθούν τα μνημεία
Τα ιδιαίτερα αξιόλογα ιστορικά αυτά μνημεία είναι επιτακτική ανάγκη να διασωθούν!«Οι, κατά καιρούς διαμαρτυρίες δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα», λένε Ζαγορίσιοι επιστήμονες και προσθέτουν: «Γιατί δεν εντάσσονται και αυτά τα έργα στο διασυνοριακό πρόγραμμα «I.C.E.» (Innovation Culture and Creativity for a new Economy) από την Περιφέρεια Ηπείρου, όπως συνέβη με άλλα έργα ήσσονος σημασίας; Ας επισκεφθεί το θέρετρο αυτό του Ζαγορίου ο κ. Νικ. Ανατολιωτάκης, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης για να διαπιστώσει «ιδίοις όμμασι» τα σοβαρά αυτά προβλήματα. Εμείς οι Ζαγορίσιοι, που αγαπάμε όλα τα μνημεία της περιοχής μας, αναμένουμε αποτελεσματική παρέμβαση».

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!