Το «πράσινο φως» για τη δημιουργία πιάτσας ΤΑΧΙ στον οικισμό Καναλίου Δήμου Πρέβεζας, στην θέση έναντι της νησίδας εκεί όπου υπάρχουν οι κάδοι ανακύκλωσης έδωσε ο Δήμος Πρέβεζας. Προϋποθέσεις για την χορήγηση της άδειας είναι η…
κατάλληλη διαμόρφωση του σημείου (κουβούκλιο και άλλα) και η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και επαρκούς τεχνητού φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας για την ασφάλεια τόσο των πεζών και των επιβατών, όσο και των οχημάτων ΤΑΧΙ και των οδηγών τους.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!