“Σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής, κος Αρλέτος, αναφέρθηκε στα πολλά και σύνθετα
προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί σχετικά με τον τρόπο τροφοδοσίας και
διανομής του συστήματος ύδρευσης και άρδευσης του Λεκανοπεδίου.
Η παράταξή μας ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 συμφωνεί με τις επισημάνσεις αυτές καθότι
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Ο Βασίλης Κοσμάς δήλωσε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ότι: «Η
πραγματικά αντικειμενική προσέγγιση του θέματος καθιστά απολύτως απαραίτητη
την…επανεξέταση όλων των πιθανών λύσεων ύδρευσης και άρδευσης του
λεκανοπεδίου καθώς και του εμπλουτισμού της λίμνης Παμβώτιδας με επαρκή σε
ποσότητα, αλλά και κατάλληλα ποιοτικά νερά, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των
συνεχώς αυξανόμενων αναγκών λόγω πληθυσμιακής ανάπτυξης του δήμου μας.
Η νέα υδρογεώτρηση που προτείνεται διαιωνίζει την ελαττωματική υφιστάμενη
κατάσταση και είναι σε αντίθετη κατεύθυνση από την ορθολογική επίλυση του
προβλήματος της παρατηρούμενης λειψυδρίας στο Λεκανοπέδιο. Τέλος, θέλουμε να
τονίσουμε και πάλι την αναγκαιότητα συγχώνευσης του ΣΥΔΛΙ με τη ΔΕΥΑΙ».”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!