Τη σύμφωνη γνώμη της εξέφρασε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Περιφέρειας Ηπείρου για τα τεύχη διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης
του Εξοπλισμού Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνολικού
προϋπολογισμού 328.822 ευρώ. Η πράξη αφορά προμήθεια εξοπλισμού για
εργαστήρια των…
εξής τμημάτων: Ιατρική, ΦΠΨ, Παιδαγωγικό Τμήμα
Νηπιαγωγών, Χημείας, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Μαθηματικών,
Φιλολογίας, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιστορίας & Αρχαιολογίας,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!