Την εφαρμογή του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου
Ζίτσας ζητά με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ Γιώργος
Αμυράς από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση.
Ο βουλευτής καταθέτει την επιστολή του Δήμου Ζίτσας μέσω της οποίας γίνεται γνωστό ότι
ο συγκεκριμένος Δήμος δεν έχει επιλεγεί για την εφαρμογή του εν…
λόγω προγράμματος στις
σχολικές του μονάδες ενώ πληροί τα κριτήρια που έχουν θέσει τα υπουργεία Εργασίας και
Παιδείας.
Ο Γιώργος Αμυράς επισημαίνει ότι στον Δήμο Ζίτσας υπάρχουν όλες οι κοινωνικές και
οικονομικές προϋποθέσεις που καθιστούν αναγκαία και επιβεβλημένη την υλοποίηση του
προγράμματος «Σχολικά Γεύματα».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!