Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος, σχετικά με τη μηνιαία υποχρεωτική καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων των δήμων σε κεντρική βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών.Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι φορείς της αυτοδιοίκησης που θα καθυστερούν σημαντικά στην καταχώρηση των στοιχείων τους θα υποστούν αυστηρές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, αυτές οι κυρώσεις θα φτάνουν μέχρι και την παρακράτηση της μηνιαίας απόδοσης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ή θα επιβάλλεται πρόστιμο έως και 15% επί των ΚΑΠ, αναλόγως με τη συχνότητα και τη βαρύτητα του παραπτώματος.Επίσης, κάθε δήμος υποχρεούται να ορίσει άμεσα έναν υπάλληλο που θα χειρίζεται τη βάση δεδομένων, ενώ ο δήμαρχος, ο πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης (ΝΠΔΔ) και ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας, θα επωμίζονται την ευθύνη αποστολής των στοιχείων.Επισημαίνεται δε ότι οι εκτιμήσεις προς τα απολογιστικά στοιχεία για το έτος 2010 πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 20η Φεβρουαρίου και τα τελικά απολογιστικά στοιχεία μέχρι την 30η Ιουλίου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!