Την Τετάρτη 10 Απριλίου και ώρα 3.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού …
Συμβουλίου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!