Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, 21.065 είναι ο αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται σ’ όλη τη χώρα προκειμένου να καλύψουν τα κενά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.Στην Ήπειρο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διορίζονται σ’ όλα τα σχολεία συνολικά 122, από τις 159 θέσεις που…
ζητήθηκαν και στην Δευτεροβάθμια 102 από τους 144 που ζητήθηκαν.
Σύμφωνα με δηλώσεις του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Ηπείρου στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, «η επανεκτίμηση θα γίνει μόλις ανοίξουν τα σχολεία ώστε να ζητηθεί επιπρόσθετη κάλυψη των κενών».
Ο Κωνσταντίνος Καμπουράκης, χαρακτηρίζει πολύ ικανοποιητικά τα ποσοστά κάλυψης των κενών και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!