Προηγμένο σύστημα ελέγχου της ύδρευσης προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ προγραμματίζει να εγκαταστήσει ο Δήμος Ν. Σκουφά. Το κονδύλι για την εγκατάσταση του …
προγράμματος ενέκρινε το υπουργείο Οικονομίας.
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!