Παραδόθηκαν σήμερα σε πέντε Δημοτικά σχολεία του Δήμου Πρέβεζας ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ηλεκτρονικοί υπολογιστές,εκτυπωτές κλπ.) και τα βιβλία η προμήθεια των οποίων έγινε δυνατή…
   από την συμμετοχή του Δήμου (και ειδικώτερα του τμήματος Σχολικών Επιτροπών ) στην “Δράση εξοπλισμού των Δημοτικών Σχολείων Ενταγμένων στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”.
Η συνολική δαπάνη για τα 5 σχολεία του Δήμου και συγκεκριμένα του 3ου, του 4ου, του 6ου και του 7ου Δημοτικού καθώς και του Δημοτικού Σχολείου του Παντοκράτορα ανήλθε σε 8.750 ευρώ.
Ο Δήμος της Πρέβεζας είναι ένας από τους πρώτους που ολοκλήρωσαν την σχετική διαδικασία παραδίδοντας τον εξοπλισμό στα σχολεία και ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τις υποδομές και τις βιβλιοθήκες τους.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!