Δωρεάν αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας πραγματοποιεί την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Αυγούστου το Κέντρο Εξυπηρέτησης Υγείας Δήμου Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με τον….
Σύλλογο Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδας.

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά που πρόκειται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου το 2020-2021.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!