Μεη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπέιορυ,ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για την
υλοποίηση του έργου «Ανέγερση σχολικών μονάδων στον χώρο του παλαιού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄ για την… μετεγκατάσταση και
λειτουργία 2 σχολικών μονάδων ( 1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ)». Η
Περιφέρεια διαθέτει πίστωση ύψους 339.100 ευρώ, ενώ ο Δήμος το ποσό των 80.000
ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!