Η Περιφέρεια συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες της για συνδρομή στους καθ΄ ύλην
αρμόδιους ΦοΔΣΑ και Δήμους της Ηπείρου – μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων-
προχωρά σε δύο ακόμη παρεμβάσεις, που αφορούν την επέκταση των
υφιστάμενων υποδομών ΧΥΤ Ελληνικού και ΧΥΤ Καρβουναρίου με ορίζοντα
χωρητικότητας τουλάχιστον για τα επόμενα 15-20 έτη.
Συγκεκριμένα η σχετική πράξη με συνολικό προϋπολογισμό 10.1 εκ. ευρώ
εντάχθηκε με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ
εντάχθηκε στο… Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
Στο ΧΥΤ Ελληνικού θα γίνουν εργασίες για την κατασκευή της Β’ φάσης
(επέκτασης του ΧΥΤ) εκτάσεως περίπου 20 στρ. και ελάχιστης χωρητικότητας
250.000 m 3 βάσει ΑΕΠΟ (χωρητικότητας 280.410 m 3 σύμφωνα με την οριστική
μελέτη), την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, καθώς
και λοιπές εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του ΧΥΤ. Ο
προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 3 εκατ. Ευρώ
Στο ΧΥΤ Καρβουναρίου θα γίνουν εργασίες την κατασκευή της επέκτασης του ΧΥΤ
εκτάσεως περίπου 22 στρ και χωρητικότητας περίπου 389.414 m 3 (σύμφωνα με την
οριστική μελέτη), αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων
καθώς και λοιπές εργασίες για την αναβάθμιση του ΧΥΤ. Ο προϋπολογισμός του
υποέργου ανέρχεται σε 6,83 εκατ. Ευρώ.
Την ικανοποίησή του για την ένταξη των δύο έργων εξέφρασε ο Περιφερειάρχης
Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, τονίζοντας ότι άμεσα θα ξεκινήσει η
δημοπράτηση του της επέκτασης του ΧΥΤ Καρβουναρίου Παραμυθιάς ο οποίος
έχει πολύ περιορισμένη εναπομείνασα χωρητικότητα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!