Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας και οι υπόλοιποι Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βορίδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη, και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, σχετικά με την αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) για την υλοποίηση επενδύσεων στην …
ελληνική ύπαιθρο. Αναφέρουν ότι, οι Περιφέρειες προβλέπεται να απορροφήσουν το 35% του προϋπολογισμού από το ΠΑΑ 2014- 2020, για να το διαχειριστούν με στόχο την Τοπική Ανάπτυξη. Βασικό πυλώνα για το στόχο αυτό αποτελεί η Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (LEADER). Μια διαδικασία που περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών με τη συμβολή εταίρων σε τοπικό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της υπαίθρου. Επιπλέον, τονίζουν τη σημασία που έχουν τέτοιου είδους επενδύσεις για τις τοπικές κοινότητες, γιατί με σταθερά βήματα μπορούν να πετύχουν ολοκληρωμένες μορφές οικονομικής αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Επιλύοντας την πλειοψηφία των προβλημάτων των αγροτικών περιοχών μέσα από την ανάπτυξη, αντιμετωπίζουν το δημογραφικό πρόβλημα, ενισχύουν την κοινωνική τους συνοχή, αλλά και το βιοτικό τους επίπεδο. Επισημαίνουν, ότι κρίνεται αναγκαίο να αποδεσμευτούν περισσότερα χρήματα, από Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που δεν έχουν απορρόφηση, και να δοθούν στις Περιφέρειες για να μπορέσουν να καλυφθούν περισσότερα επενδυτικά σχέδια, καθώς στην παρούσα φάση η χρηματοδότηση καλύπτει μόνο 1000 σχέδια, ενώ εκκρεμούν άλλα 1350 που ήδη έχουν αξιολογηθεί θετικά, ενώ συνολικά είχαν υποβληθεί 3100 επενδυτικά σχέδια. Τέλος, οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, ζητούν να ενημερωθούν συγκεκριμένα για το αν προτίθεται η Κυβέρνηση να βοηθήσει ουσιαστικά τις αγροτικές περιοχές, μέσω της αύξησης του προϋπολογισμού για την κάλυψη όλων των επενδυτικών σχεδίων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!