Συγκέντρωση στο δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

“Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 6
ης
Οκτωβρίου 2020, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος
Ιωαννίνων και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και
τους Ο.Τ.Α. του Νομού Ιωαννίνων την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020 από
τις 10:30πμ έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να… δοθεί η
δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στη
συγκέντρωση στο δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων για τη δίκη της Χρυσής
Αυγής.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!