Σε πολυπληθή συγκέντρωση που έλαβε μέρος χθες καθώς και σε συμβολική κατάληψη του κτιρίου της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας προέβη η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών του Νομού Θεσπρωτίας. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε παράλληλα με πολλές παρόμοιες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα και αποσκοπούν στην κατάργηση πολλών νέων μέτρων τα οποία κρίνονται ως εξοντωτικά για την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας. Συγκεκριμένα τα αιτήματα του κλάδου των φοροτεχνικών/λογιστών είναι τα εξής:
1) Άμεση κατάργηση των άρθρων 53-60 του Ν.4174/2013 που αφορούν ουσιαστικά στο νέο ποινολόγιο και τη συνέργεια.
2) Κατάργηση του εξοντωτικού προστίμου για μη αναγραφή έστω και ενό
ς ατόμου στην μηνιαία Α.Π.Δ. ύψους 10.550 ευρώ.
3) Κατάργηση της διάταξης Ν.4172/2013 (άρθρο 23 περιπτ.β’) για τον τρόπο έκπτωσης δαπάνης με βάση τον τρόπο εξόφλησης, κάλυψη της παραπάνω διάταξης από το άρθρο 10 παρ.6 του Κ.Φ.Α.Σ.
4) Κατάργηση της μηνιαίας/τριμηνιαίας υποβολής συγκεντρωτικής κατάστασης εσόδων-εξόδων.
5) Θεσμοθέτηση παράτασης προθεσμιών παντός είδους για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια) σε πιστοποιημένους λογιστές-φοροτεχνικούς.
6) Υποβολή δηλώσεων-εντύπων από πιστοποιημένα λογιστικά-φορολογικά γραφεία.
7) Άμεση μείωση φορολογικών συντελεστών για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.4172/2013 και επαναφορά αφορολογήτου ορίου τουλάχιστον στο ύψος του εισοδήματος φτώχειας όπως αυτό προσδιορίζεται από την Ε.Ε.
8) Υποβολή πιστωτικών και χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έως την τελευταία μέρα του μήνα/τριμήνου.
9) Επαναπροσδιορισμός φετινών καταληκτικών ημερομηνιών υποχρεώσεων (δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, κ.λπ.) και ισόχρονη μετάθεση προθεσμιών σε περίπτωση μη λειτουργίας συστημάτων για οποιοδήποτε λόγο.
10) Απαίτηση για έγκαιρη έκδοση εγκυκλίων από τη Διοίκηση με σαφή προσδιορισμό οδηγιών και χρόνο προσαρμογής σε νέες διατάξεις όπου αυτό χρειάζεται.
11) Μείωση αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης για αυτοκίνητα Ι.Χ. κάτω των 2.000 cc και κύριας κατοικίας έως 120 τ.μ.
12) Νομική κάλυψη από το Ο.Ε.Ε. πιστοποιημένων λογιστών-φοροτεχνικών.
13) Μη επιβολή οποιουδήποτε πρόστιμου για δηλώσεις ή υποχρεώσεις κ.λπ. των φορολογουμένων, στις περιπτώσεις υπαιτιότητας των Δ.Ο.Υ. ή άλλων υπηρεσιών (π.χ. επανυποβολή δηλώσεων Ε9 λόγω ασυμφωνίας των υποβληθεισών δηλώσεων και της ηλεκτρονικής βάσης της Γ.Γ.Π.Σ.).
14) Εναρμόνιση νομοθετικού πλαισίου με τις πρακτικές άλλων Κρατών (Ε.Ε.και Αμερικής) σχετικά με το ύψος εισφορών όπου το ποσό συναρτάται με το ποσό εισοδήματος του Επαγγελματία.
Οι φοροτεχνικοί /λογιστές του Νομού Θεσπρωτίας έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και γνώση ,προϊόν της καθημερινής ενασχόλησης τους με όλους τους κλάδους της οικονομίας αντιδρούν και πρόκειται να αντιδρούν σε κάθε νέο μέτρο που δεν θα προωθεί την ανάπτυξη ,την διαφάνεια ,την απλούστευση των διαδικασιών και την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά θα έχει αποτέλεσμα την γιγάντωση της γραφειοκρατίας, την μείωση της διαφάνειας, την άδικη τιμωρία των εντίμων και την καταστροφή της μικρής και μεσαίας επιχείρησης που αποτελεί κινητήρια δύναμη της οικονομίας στην Ελλάδα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!