Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ μπορούν να διατηρήσουν στα βιβλιάρια ασθενείας για το 2011 τους ίδιους γιατρούς ή θεραπευτές που είχαν επιλέξει και το 2010, εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι, χωρίς να απαιτείται εκ νέου καταχώρηση των ιατρών στο βιβλιάριο ασθενείας τους.Νέες καταχωρήσεις γιατρών για το 2011, μπορούν να κάνουν οι νέοι ασφαλισμένοι, οι ασφαλισμένοι που απέκτησαν ταμειακή ενημερότητα για το έτος 2011 και όσοι επιθυμούν αλλαγή θεραπευτών ιατρών ή την προσθήκη νέων, από τους προσληφθέντες για το 2011.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!