Νέα μεγάλα περιβαλλοντικά-αντιπλημμυρικά έργα εντάσσονται στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με ισάριθμες αποφάσεις που υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.
 Αναλυτικά οι πράξεις που εντάχθηκαν είναι οι εξής:

Δίκτυο ομβρίων σε ….
Γραικοχώρι- Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου όμβριων στην 1η και 3η Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας». Η πράξη αφορά τη συμπλήρωση του δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην περιοχή Γραικοχωρίου και Λαδοχωρίου (1η και 3η Πολεοδομική Ενότητα) του Δήμου Ηγουμενίτσας. Φορέας υλοποίησης είναι η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.071.200 ευρώ.
(Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 2.500.000 € Ποσό δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 571.200 € και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από Συμμετοχή φορέα).

Δίκτυο ομβρίων (τμήματα) σε οικισμό Ν. Εργατικών- Κάτω Πόλη Άρτας

Κατασκευή τμημάτων του δικτύου ομβρίων Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα:
• Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης όμβριων, στην οδό Μητροπολίτου Πορφυρίου, με την κατασκευή δικτύου υδροσυλλογής σε μήκος 180 μ. και κατασκευή διώρυγας αποχέτευσης σε μήκος 40μ.
• Επέκταση δικτύου συλλογής και αποχέτευσης όμβριων στην Β’ Παράλληλη της Περιφερειακής Οδού, σε μήκος 250 μ.
Φορέας Υλοποίησης είναι η ΔΕΥΑ Άρτας.
Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.116.000 ευρώ. (Από αυτά η επιλέξιμη δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.720.000 € Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 396.000 € και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από Συμμετοχή φορέα) .

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!