Αφορά σεκιουριτάδες με επαγγελματική εμπειρία που δεν διαθέτουν τίτλο σπουδών ΙΕΚ


Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνει ότι από 27/12/2013 έως και 10/01/2014 έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης όσοι διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία ως «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας». Επειδή δεν πρόκειται να δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων πέρα από την προαναφερόμενη ημερομηνία, η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκτός της καταληκτικής ημερομηνίας θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δεν θα γίνει αποδεκτή. Οι υποψήφιοι των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» μπορούν να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τον ισχύοντα Κανονισμό Πιστοποίησης της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» από την 
ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις είναι: 1) Έντυπο αίτησης συμμετοχής, 2) Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου ταυτότητας, 3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής, 4) Νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας ή ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης και κατάρτισης ή φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία (ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ), 5) Πρωτότυπες αποδείξεις τραπεζικής κατάθεσης ανταποδοτικών τελών (συνολικά 150,00¤) στις οποίες πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου: Α) Εκατό ευρώ (100,00¤) θα κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με τα παρακάτω στοιχεία: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Δικαιούχος: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, Αριθ. Λογαριασμού: 125/540034-13, ΙΒΑΝ: GR7901101250000012554003413, Β) Πενήντα ευρώ (50,00¤) στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) με τα παρακάτω στοιχεία: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Αριθ. Λογαριασμού: 694/480008-72, ΙΒΑΝ: GR6301106940000069448000872. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 , ΑΘΗΝΑ, (Για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών Π.Ι.Α.). Οι υποψήφιοι που έχουν αποτύχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης προηγούμενης περιόδου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη παρούσα εξεταστική περίοδο, οφείλουν να καταθέσουν μόνο τα ανταποδοτικά τέλη των 100,00¤ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επίσης, γιΆ αυτή την κατηγορία υποψηφίων, απαιτείται η αποστολή μόνο της αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και της απόδειξης κατάθεσης των ανταποδοτικών τελών. Το πρόγραμμα των εξετάσεων και τα ονόματα των υποψηφίων ανά εξεταστικό τμήμα θα ανακοινωθούν μετά την παραλαβή κι επεξεργασία των αιτήσεων από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.).

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!