Με την απόφαση με Α.Π.740/04-05-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Ηπείρου (ΑΔΑ:ΨΒΚ67Λ9-Υ2Θ), εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης
Κοινοτικής Θεραπείας και Υπηρεσιών Κατ’ οίκον Νοσηλείας από το Γ.Ν.Ι.«Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» .
Με την υλοποίηση της πράξης θα παρέχονται από το Γ.Ν.Ι.«Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» υπηρεσίες
κατ΄οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών που…
αναζητούν ψυχιατρική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κινητοποίηση, όπως ενήλικες με ψυχικές
διαταραχές ή διαταραχές συμπεριφοράς και διαταραχές αυτιστικού τύπου.
Η παρεχόμενη υπηρεσία στον αστικό ιστό των Ιωαννίνων, που δεν καλύπτεται από αντίστοιχη
υπηρεσία, έχει ως πρόθεση την πρόληψη, την έγκυρη παρέμβαση, την αποφυγή της κρίσης ή
την υποτροπή της νόσου και τη διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας.
Το προσωπικό τεσσάρων (4) ατόμων θα κάνει κατ΄οίκον επισκέψεις παρέχοντας ψυχιατρικές
υπηρεσίες (διάγνωση, παρακολούθηση, υποστήριξη ψυχολογική, ψυχοθεραπεία, έλεγχος για
την τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, ενέσεις αντιψυχωσικών μακράς διάρκειας).
Σκοπός της είναι, η αποφυγή του εγκλεισμού του ασθενούς σε ψυχιατρικό Νοσοκομείο, η μη
απομάκρυνσή του από το οικογενειακό του περιβάλλον και τον κοινωνικό χώρο, η στήριξη της
οικογένειας του ασθενούς και η καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος το οποίο επικυρώνεται
κυρίως από τον εγκλεισμό στο ψυχιατρικό Νοσοκομείο και βαραίνει τον ασθενή και το
οικογενειακό του περιβάλλον.
Η έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση των βαρύτερων περιστατικών που θα καλύπτει η
υπηρεσία θα οδηγήσει σε αποφυγή υποτροπών και εγκλεισμού του ασθενούς στο Νοσοκομείο.
 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!