Από σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν αιτήσεις για να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου. Το πρόγραμμα στοχεύει στην Ενίσχυση ΜμΕ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους …
4 τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης:
-αγροδιατροφής (για προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα I της ΣΛΕΕ)
-βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία)
-παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ
– υγείας/ευεξίας.
Χρηματοδοτείται το μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου εργαζομένου για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!