Όλες τις νέες θέσεις εργασίας, που ισχύουν από τις 24 Νοεμβρίου 2013, στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ στην Πρέβεζα, σας παρουσιάζει σήμερα το EpirusGate. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει να επικοινωνήσουν με το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ. Για το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ Πρέβεζας, οι διαθέσιμες θέσεις είναι οι εξής:

503201101026, ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

503201100986, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

503201101022, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (24)
503201101023, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (16)

503201101024, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (57)

503201101027, ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

503201101029, ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ∆ΙΚΥΚΛΟ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201101020, ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201101028, ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201101009, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201100990, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201101012, ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201101007, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201101019, ΤΑΜΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201100995, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201101003, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201100999, ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ∆ΙΚΥΚΛΟ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201101013, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201101004, ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201101011, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201100996, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201101002, ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201100989, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201101018, ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201100988, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201100998, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (2)
503201100991, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201101006, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201101008, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201100981, ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΑ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
503201101021, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (30)

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!