“Η παράταξή μας, τον Σεπτέμβριο του 2019, καταψήφισε την, προτεινόμενη από τη Δημοτική Αρχή,  διαδικασία της κατάτμησης και απευθείας ανάθεσης σε εργολάβο της αποκομιδής των  απορριμμάτων.  Χθές, έστω και 9 μήνες μετά, η Δημοτική Αρχή αντιλαμβανόμενη το λάθος της, εισήγαγε θέμα  στην Οικονομική Επιτροπή για την αποκομιδή των απορριμμάτων, με τη διενέργεια ενός ανοιχτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Δώσαμε τη θετική ψήφο μας.  Δώσαμε μία, συγκεκριμένης διάρκειας, θετική ψήφο ανοχής, κρούοντας, ταυτόχρονα, τον…
κώδωνα  του κινδύνου για την προχειρότητα με την οποία η Δημοτική Αρχή χειρίζεται το καίριο θέμα της  συνολικής διαχείρισης των απορριμμάτων.  Η Δημοτική Αρχή στην εισήγησή της, επί της ειδικής αντιμετώπισης του θέματος που ψηφίστηκε,  δεν τεκμηρίωσε εγγράφως τη μη επάρκεια του προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της  υπηρεσίας. Την παράλειψη αυτή προσπάθησε ο αντιδήμαρχος κ. Πήχας να την καλύψει προφορικά  κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Επίσης, μια αντιπαραβολή μεταξύ των τευχών δημοπράτησης  και της διακήρυξης καταδεικνύουν σοβαρές και ουσιώδεις αντιφάσεις, τις οποίες κατέθεσε, και  εγγράφως, ο εκπρόσωπος της παράταξής μας στην Οικονομική Επιτροπή, κ. Βασίλης Κοσμάς. 
Η Δημοτική Αρχή, επί του γενικού σχεδιασμού, δεν έχει απαντήσει ακόμη στα παρακάτω:
a. Ποιος είναι ο συνολικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων που προτείνει η
Δημοτική Αρχή; Αποδέχεται τον υφιστάμενο εγκεκριμένο σχεδιασμό διαχείρισης
απορριμμάτων, ή όχι;
b. Ποια είναι τα, μέχρι σήμερα, αποτελέσματα της δραστηριότητας της ομάδας έργου, που
συγκροτήθηκε στις 17-10-2019, με αντικείμενο τη μελέτη και βελτίωση του υπάρχοντος
Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών;
c. Έχει συνεργαστεί με τα 38 τοπικά συμβούλια, τους θεσμικούς φορείς του δήμου ή με τις
άλλες δημοτικές παρατάξεις, προκειμένου να καταγράψει συγκεκριμένες δυσλειτουργίες του
σημερινού συστήματος αποκομιδής και οδοκαθαρισμού;
d. Ποιό πρόβλημα ακριβώς έχει εντοπίσει; Στον οδοκαθαρισμό ή στην αποκομιδή; Ή και σταδύο;
e. Υπάρχει μελέτη διαχείρισης βέλτιστης αξιοποίησης του στόλου και του προσωπικού;
f. Για ποιο λόγο η Δημοτική Αρχή παραλείπει να ενημερώσει τους συνδημότες με σαφήνεια και ακρίβεια, για το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο μας σήμερα και με
ποιον τρόπο σκοπεύει να το μειώσει;
Η Παράταξή μας, για να έχει μία πιστή και ευκρινή εικόνα της κατάστασης, ζήτησε και έλαβε, από την αρμόδια υπηρεσία, γραπτή ενημέρωση για τα δεδομένα που ισχύουν στο προσωπικό και στον εξοπλισμό του τομέα της Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Από τη μελέτη και την ανάλυση των στοιχείων προκύπτουν:
1. Αναφορικά με την αποκομιδή απορριμμάτων, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη συλλογή των ογκωδών αντικειμένων και λιγότερο στη διαχείριση των ανακυκλώσιμων και των σύμμεικτων απορριμμάτων.
2. Αναφορικά με τον οδοκαθαρισμό, το πρόβλημα είναι οξύτατο και πρέπει να λυθεί άμεσα.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!