Αποτέλεσε ένα από τα οραματικά έργα που η δημοτική μας αρχή συνέλαβε κι ενέταξε στο “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης”

Σε ανακοίνωση της,με αφορμή την ένταξη στο ΕΣΠΑ του “|Κέντρου για το παιδί”,η παράταξη του πτώην δημάρχου Θωμά Μπέγκα,αναφέρει τα εξής:”Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «Δημιουργία “Κέντρου για το Παιδί”», με
το οποίο αξιοποιείται ο χώρος του παλιού Ασύλου Ανιάτων, μας γεμίζει
ιδιαίτερη ικανοποίηση.
Αποτέλεσε ένα από τα οραματικά έργα που η δημοτική μας αρχή
συνέλαβε κι ενέταξε στο “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης”, το πιο
σημαντικό εργαλείο ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την …
υλοποίηση
έργων από ευρωπαϊκούς πόρους μέσα στην τρέχουσα προγραμματική
περίοδο.
Παραδώσαμε τις μελέτες στη νέα δημοτική αρχή σε υψηλό επίπεδο
ωριμότητας.
Ο τρόπος με τον οποίο η σημερινή δημοτική αρχή δημοσιοποίησε την
ένταξη του έργου, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι έχει επιλέξει να
συμπεριφέρεται με μικρότητα.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!