Είθισται στις αρχές κάθε χρόνου, σε τελετές κοπής της πίτας, να κάνουμε ένα σύντομο απολογισμό της χρονιάς που πέρασε  και να σχεδιάζουμε με ελπίδα και αισιοδοξία τα βήματα και τους στόχους της χρονιάς που ξεκινάει. Στους εννέα μήνες που βρισκόμαστε μαζί με τον αναπληρωτή διοικητή στη διοίκηση του ΠΓΝΙ προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε μια, δύσκολη από άποψη…
οικονομική, κατάσταση με έναν και μοναδικό στόχο: Να μπορέσει τούτη η ναυαρχίδα των δομών υγείας στη Βορειοδυτική Ελλάδα, να ανταποκριθεί με επάρκεια και χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που οφείλει και πρέπει να προσφέρει ένα Τριτοβάθμιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Το αν πετύχαμε  το στόχο αυτό, συνολικά ως διοίκηση και εργαζόμενοι, μέσα στις ασφυκτικές δημοσιονομικές συνθήκες που  βιώνει η χώρα και κατ΄επέκταση το σύνολο του δημοσίου τομέα, μπορούν να το κρίνουν με αντικειμενικότητα μόνο οι πολίτες που χρειάσθηκαν τις υπηρεσίες μας. Ως διοίκηση, το μόνο που οφείλουμε και πρέπει να πούμε, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σύνολο του προσωπικού, που πέρα από τα όποια μικροπροβλήματα που μπορεί να προκύψαν μέσα στην ένταση της καθημερινότητας, λειτούργησε στο σύνολό του με κατάθεση ψυχής για να μπορέσει το νοσοκομείο να ανταποκριθεί με αξιοπρέπεια στις υποχρεώσεις του.
  Δεν θεωρώ συνεπώς  θεμιτό να απαριθμήσω πεπραγμένα. Αξίζει όμως να αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία που δείχνουν το μέγεθος του έργου που προσφέρει το Νοσοκομείο:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2017


Α/ΑΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΥΣΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΥΣΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΥΣΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΥΣΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017-2016ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017-20142017201620152014%%ΑΚΙΝΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ      1Σύνολο κλινών7567567567600,00%-0,53%2Σύνολο Νοσηλευθέντων58.25357.63153.90656.7151,08%2,71%3Ημέρες Νοσηλείας179.884180.295180.094179.721-0,23%0,09%4Κάλυψη κλινών (%)65,1965,3465,2764,61-0,23%0,90%5Μέση Διάρκεια Νοσηλείας3,093,133,343,17-1,29%-2,55%6Ρυθμός εισροής ασθενών Pk777671751,08%3,26%7Διάστημα εναλλαγής1,651,661,781,74-0,64%-5,00%BΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ      8Αριθμός ενεργών Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων1351291311314,65%3,05%9Εξετασθέντες σαν τακτικά περιστατικά σε Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία229.071220.568200.629176.2423,86%29,98%10Εξετασθέντες σαν έκτακτα περιστατικά (ΤΕΠ & Ιατρεία εκτάκτων)52.05552.07153.79451.034-0,03%2,00%11Αριθμός ενεργών Απογευματινών Εξωτερικών Ιατρείων9288101944,55%-2,13%12Εξετασθέντες σε Απογευματινά Ε.Ι.12.76011.62910.99311.2519,73%13,41%13Σύνολο ασθενών που εξυπηρετήθηκαν από το Νοσοκομείο ετησίως353.945343.639321.093296.9933,00%19,18%
Αγαπητοί Προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί Εργαζόμενοι,
Είναι γεγονός ότι η κρίση που διέρχεται η χώρα, μας ωθεί όλους, ανεξάρτητα από την οπτική γωνία που προσεγγίζει ο καθένας την κατάσταση, να επανεξετάσουμε λειτουργίες, δομές, θεσμούς, κακώς νοούμενα κεκτημένα, αιτήματα και στόχους. Αυτό χρειάζεται να γίνει όχι για να κάνουμε εκπτώσεις σε δίκαια αιτήματα και ώριμες ανάγκες, αλλά για να εντοπίσουμε και να απορρίψουμε υπερβολές, πρακτικές και συνήθειες, που νομιμοποίησαν στην κοινωνική συνείδηση εκπτώσεις σε αξίες, ηθική, δίκαιο και δικαιώματα. Σήμερα χρειάζεται να ανακαλύψουμε από την αρχή και να αποδεχτούμε   αυτονόητα πράγματα και λειτουργίες. Αυτό ισχύει με ιδιαίτερη ένταση  για ένα χώρο όπως το Νοσοκομείο όπου ο κάθε πολίτης καταθέτει την ελπίδα του για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της υγείας του. Ως διοίκηση και εργαζόμενοι δεν έχουμε το δικαίωμα να τους απογοητεύσουμε και πολύ περισσότερο να εκμεταλλευτούμε την ελπίδα και την ανάγκη των πολιτών  για  πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Αγαπητοί Εργαζόμενοι
Είμαι σίγουρος ότι με την κοινή προσπάθεια όλων μας μπορούμε να μηδενίσουμε το κοντέρ των παραπόνων και να αναβαθμίσουμε το επίπεδο του συνόλου των υπηρεσιών και ιδιαίτερα αυτών του τριτοβάθμιου χαρακτήρα. Η σιγουριά πηγάζει από το γεγονός ότι:
Το ΠΓΝΙ διαθέτει ένα πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό σ’ όλες τις υπηρεσίες. Ένα δυναμικό που στηρίζει την πρωτοπόρα διαδρομή του Νοσοκομείου και συμβάλει αποφασιστικά στο πεδίο εκπαίδευσης και ειδίκευσης νέων Ιατρών που στελεχώνουν πληθώρα δομών υγείας ανά τη χώρα. Πηγάζει
από τη διαπίστωση και στην πράξη ότι, όπως στο σύνολο της χώρας έτσι και στο μικρόκοσμο του νοσοκομείου μας, υπάρχουν οι δυνάμεις εκείνες, απ’ όλο το επαγγελματικό, κοινωνικό και πολιτικό φάσμα, που όταν τους δοθεί λίγος χώρος να αναπνεύσουν μπορούν να κάνουν θαύματα. 
Αγαπητοί εργαζόμενοι,
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, σας καλώ να προσπαθήσουμε μέσα στη χρονιά που μόλις ξεκίνησε, και με αφετηρία τις διαδικασίες της στοχοθεσίας που βρίσκονται σε εξέλιξη με μια αμφίδρομη επεξεργασία, να δρομολογήσουμε την υλοποίηση στόχων όπως:
την ένταξη του 4ου κτηρίου στις λειτουργίες του νοσοκομείου. Αυτό θα συμβάλει αποφασιστικά στην αποσυμπίεση των κλινικών που ασφυκτιούν από τον αυξημένο αριθμό νοσηλευομένων που δέχονται και ταυτόχρονα να κατακτηθούν νέες καινοτόμες ιατρικές και νοσηλευτικές πρακτικές  που θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή μας.
Να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες πιστοποίησης κλινικών, μονάδων και υπηρεσιών με μεσοπρόθεσμο στόχο την πιστοποίηση του συνόλου του Νοσοκομείου.
Να συντάξουμε έναν οργανισμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, στον τριτοβάθμιο και δημόσιο χαρακτήρα του Νοσοκομείου.
Να δρομολογήσουμε την ίδρυση και λειτουργία της αγγειοχειρουργικής κλινικής
Να ολοκληρώσουμε την περαιτέρω ανάπτυξη του Μαγνητικού Τομογράφου με την δρομολογηθείσα ήδη προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού για Μαγνητικές Τομογραφίες Καρδιάς.
Να προμηθευτούμε και να οργανώσουμε τη λειτουργία υποδομών του PET/CT
Να δρομολογήσουμε:
την ίδρυση του Κέντρου στήριξης εξατομικευμένης Ιατρικής  και Μοριακής Ιατρικής στο Νοσοκομείο.
την ανάπτυξη πιστοποιημένων υποδομών Βιοτραπεζών.
την αναβάθμιση του Εργαστηρίου Τοξικολογίας
την ανανέωση και αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νοσοκομείου.
Να θεσμοθετήσουμε εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας, μετακίνησης, και οργάνωσης που να διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, την αξιοκρατία και την ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του νοσοκομείου και ταυτόχρονα να δίνουν απαντήσεις στις προσωπικές ανάγκες και προβλήματα μακριά από ρουσφετολογικές πρακτικές.
Να ξαναστήσουμε την υπηρεσία καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης στο νοσοκομείο που παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων, και καλλίτερες υπηρεσίες θα διασφαλίσουμε, και πόροι θα εξοικονομηθούν για να διοχετευθούν σε άλλες ανάγκες του νοσοκομείου και ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς θα διασφαλιστούν για τους εργαζόμενους που απασχολούνται στους τομείς αυτούς. Και μόνο οι αντιδράσεις που καταγράφηκαν στον τομέα αυτό αρκούν για να πείσουν και τον πιο δύσπιστο για το μέγεθος των οικονομικών και θεσμικών ζητημάτων που διακυβεύονται.
Αγαπητοί Προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί Εργαζόμενοι,
Έχω ξανατονίσει και δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω τα εξής:
Είναι κοινή η πεποίθηση  ότι οι καινοτόμες δράσεις στο χώρο της υγείας κοστίζουν ακριβά. Είναι έτσι. Όμως  η πεποίθηση αυτή, που πολλές φορές καταλήγει να αποτελεί τροχοπέδη στην πρωτοπορία και την καινοτομία δεν είναι ακριβώς ορθή. Η πεποίθηση αυτή υποβαθμίζει έντονα την ισχυρή ανταποδοτικότητα των καινοτόμων υπηρεσιών. Η Διοίκηση θα καταβάλει κάθε εφικτή προσπάθεια να στηρίξει και οικονομικά τέτοιες προσπάθειες.
Το ερώτημα που τίθεται είναι τι πράττουν όλοι όσοι οφείλουν να δράσουν για να διευκολύνουν τις προσπάθειες του προσωπικού του ΠΓΝΙ να πρωτοπορεί, να καινοτομεί, να αριστεύει, να παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλών απαιτήσεων;  Και είναι πολλοί αυτοί που οφείλουν να δράσουν και δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από τη διάχυση της ευθύνης. Οφείλει να δράσει πρώτη από όλους η Διοίκηση του Νοσοκομείου, οφείλουν να δράσουν η Περιφέρεια, η 6η ΥΠΕ, το Υπουργείο, οι Δήμοι,  η Εκκλησία, οι Κοινωνικοί και Οικονομικοί φορείς της περιοχής.
   Οι πολίτες, που είναι οι τελικοί δέκτες και κριτές των υπηρεσιών υγείας είναι σίγουρο ότι θα πιστώσουν με ακρίβεια στον καθένα ανάλογα με το πώς  λειτούργησαν:  ως μοχλός επίλυσης προβλημάτων ή ως τροχοπέδη σε κάθε θετική και απαραίτητη πρωτοβουλία;  Κανείς δεν μπορεί να οικειοποιηθεί τη συμβολή κάποιου ή να συγκαλύψει τις ευθύνες της αδιαφορίας και της αδράνειας του.
Κυρίες και Κύριοι,
Κλείνοντας την παρέμβασή μου αυτή σας ζητώ συγνώμη αν σας κούρασα. Σας ζητώ να συστρατευτούμε όλοι στη κατεύθυνση ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥ ΡΟΛΟΥ  του ΠΓΝΙ τόσο σε Εθνικό όσο και Διεθνές επίπεδο. Το αξίζει η Περιοχή. Το χρειάζεται η Χώρα.
Σας Ευχαριστώ για την Παρουσία σας εδώ και σας εύχομαι Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά με Υγεία δύναμη και δημιουργικότητα.

 

        

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!