Στη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών του Δήμου θα προχωρήσει ο Δήμος της Πρέβεζας. Μέσω πρότασης που έχει υποβληθεί και εγκριθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας με προϋπολογισμό 174.556,78 ευρώ αφορά τις παραλίες Κυανή Ακτή, Μονολίθι, Κανάλι και Βράχος και βασίζεται στην αξιοποίηση των …
αναπτυξιακών προοπτικών που παρουσιάζει το πλούσιο παραλιακό μέτωπο της χώρας με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας και την προσέλκυση επισκεπτών ατόμων με αναπηρίες καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων. Μέσω της δράσης θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία μη μόνιμων υποδομών (αποδυτήρια, τουαλέτες κλπ) για άτομα με κινητικά προβλήματα έτσι ώστε αυτά να αποκτήσουν πρόσβαση στις ακτές.Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!