Χωρίς αλλαγές στα πρόσωπα των Αντιδημάρχων Πρέβεζας ξεκινά το δεύτερο έτος της θητείας της Δημοτικής Αρχής.
Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος σχετικά με τα πρόσωπα και τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων έως και την 31η Αυγούστου του 2021 παραμένουν στις θέσεις τους οι :

1.Δαρδαμάνης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
2.Ακρίβης Κωνσταντίνος του Αριστείδη Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας .
3.Ροπόκης Ευάγγελος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου.
4.Κουμπής Γρηγόριος άμισθος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
5.Κωνσταντάκη Αθηνά του Ιωάννη ως άμισθη Αντιδήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού .
Επίσης παραμένουν στις θέσεις του οι Αντιδήμαρχοι Ζαλόγγου Σαριάνογλου Γιώργος και Λούρου Παγγές Νικόλαος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!