Ταξίδι του Τριαντάφυλλου Αλμπάνη στην Ουάσινγκτον

Μία πρωτοβουλία με σκοπό την στενότερη επαφή και συνεργασία του ακαδημαϊκού κόσμου των ΗΠΑ με τα ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Ουάσινγκτον.Εμπνευστής αυτής της κίνησης για αναζήτηση έμπρακτων τρόπων διαπανεπιστημιακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής ήταν η Πρεσβεία της χώρας μας στην αμερικανική πρωτεύουσα υπό την καθοδήγηση του Έλληνα Πρέσβυ κ. Βασίλειο Κασκαρέλη. Το ταξίδι όσων Πρυτάνεων από ελληνικά πανεπιστήμια ανταποκρίθηκαν τελικά στην πρόκληση που τους απευθύνθηκε, έγινε υπό την αιγίδα του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης.Στη διήμερη συνάντηση,στην οποία συμμετείχε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης,μεταξύ των δύο πλευρών συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονταν με τις προοπτικές προώθησης από κοινού έρευνας, εκτέλεσης κοινών ακαδημαϊκών προγραμμάτων, ανταλλαγής φοιτητών αλλά και εκπαιδευτικού προσωπικού κ.α.Η η κατά τ’ άλλα καινοτόμος πρωτοβουλία του Έλληνα Πρέσβη επισκιάστηκε από την άρνηση των μισών σχεδόν προσκεκλημένων πρυτανικών πανεπιστημιακών αρχών της χώρας μας να προσέλθουν σε αυτή τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση οι Πρυτάνεις του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αθήνας, Πελοποννήσου, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Ελλάδας, Αιγαίου, Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Πανεπιστημίου Κρήτης και Πολυτεχνείου Κρήτης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!