Προκειμένου αντιμετωπισθούν έκτακτες καταστάσεις από πιθανή εκδήλωση καιρικών φαινομένων με την ονομασία ¨ΙΑΝΟΣ ¨και ανάλογα με το εύρος αυτού , σας γνωρίζουμε ότι ενδέχεται να απαγορευτεί η κυκλοφορία Φ/Γ οχημάτων , Φ/Γ οχημάτων μεταφοράς επικαθήμενων και λοιπών οχημάτων που ρυμουλκούν επικαθήμενα στο ευρύτερο τοπικό ή εθνικό δίκτυο . Ανωτέρω κίνηση θα αφορά την εκφορτούμενη κίνηση από τα πλοία.

Ως εκ τούτου σε ….περίπτωση έκδοσης απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας , η αφιχθέντα κίνηση δύναται να φιλοξενηθεί εντός του λιμένα Εξωτερικού Ηγουμενίτσας ή περί του λιμένα που διατίθενται χώροι στάθμευσης οχημάτων ή σε παρακείμενους χώρους παράλληλα της ¨ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ¨ μέχρι και εκτονωθεί η κατάσταση.

Α.Δ Θεσπρωτίας και Τροχαία Ηγουμενίτσας που κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται όπως μας ενημερώσουν άμεσα σχετικά με την πιθανή έκδοση απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας, προκειμένου από κοινού συνδράμουμε στη ασφαλή διευθέτηση της κίνησης σε ασφαλή χώρο .

Τα Ναυτικά Πρακτορεία παρακαλούνται για την ενημέρωση τους αντίστοιχα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!