Διευκρινίσεις για το πώς και σε ποιους θα πωλούνται τα αφορολόγητα καύσιμα στα πρατήρια των τριών μεθοριακών σταθμών σε Κακαβιά, των Ευζώνους και Κήπους Έβρου έδωσε η εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. (συμμετέχει ο όμιλος Folli Follie). Σύμφωνα με την εταιρεία τα πρατήρια διάθεσης Αφορολόγητου Πετρελαίου Κίνησης επαναλειτουργούν με τις παρακάτω προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στη σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών:
1. Η πώληση αφορά αποκλειστικά στη διάθεση αφορολόγητου πετρελαίου κίνησης, σε οχήματα δημόσιας χρήσης, και όχι βενζίνης ή άλλου τύπου καυσίμου
2. Τα οχήματα πρέπει να φέρουν πινακίδες Τρίτων – εκτός Ε.Ε. – Χωρών
3.
Οι οδηγοί πρέπει να είναι υπήκοοι Τρίτης Χώρας
4. Το ίδιο όχημα δεν μπορεί να ανεφοδιαστεί με πετρέλαιο κίνησης εάν δεν έχουν περάσει 72 ώρες από τον προηγούμενο εφοδιασμό.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!